Jalo

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry

Yhteistoimintalain toimivuutta selvitetään

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.5.2018  johtaja Katarina Murron ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen selvittämään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuutta. Selvityksessä tulee erityisesti ottaa kanta seuraaviin kysymyksiin:

  • ovatko lain soveltamisala ja soveltamisalarajaukset tarkoituksenmukaisia?
  • minkälaisia asioita yhteistoimintamenettelyn piiriin tulisi sisällyttää ja minkälaisia menettelytapoja pitäisi soveltaa erityyppisiä asioita käsiteltäessä sekä
  • tulisiko työsuhteen päättämiseen liittyvät neuvottelut säilyttää yhteistoimintalain piiriin kuuluvina asioina vai siirtää osaksi muuta lainsäädäntöä?

Työsuhteen päättämiseen liittyvien neuvottelujen ja muiden neuvottelujen osalta tulisi erikseen ottaa kantaa mm. henkilöstön tiedonsaantioikeuksiin, yhteistoimintaneuvotteluja koskevien menettelytapasäännösten tarkoituksenmukaisuuteen ja seuraamusjärjestelmän ajantasaisuuteen.

Selvittäjät laativat myös ehdotuksen yt-lain muutostarpeista. Ehdotus valmistuu tämän vuoden marraskuuhun mennessä.

Lisäksi selvityksen piiriin kuuluvat tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisperusteiden toimivuus ja suhde individuaaliperusteisiin irtisanomisperusteisiin.