Jalo

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry

Työehtosopimuksen uudistamista koskeva neuvottelutulos Jalo ry:n ja Paperiliiton välille 27.2.2020

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry ja Paperiliitto ry saavuttivat 27.2.2020 neuvottelutuloksen pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksen uudistamisesta sopimuskaudelle 27.2.2020 - 28.2.2022.

Neuvottelutuloksen palkkaratkaisu on ns. vientialojen linjan mukainen. Kilpailukykysopimuksen mukaiset ns. Kiky- tunnit poistuvat työehtosopimuksesta, mutta tilalle sovittiin sekä kustannustasoa alentavia että koulutus- ja työaikajärjestelyihin liittyviä muutoksia. Lisäksi laajennettiin paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. 


Neuvottelutuloksen voimaantulo edellyttää liittojen hallintojen käsittelyä ja hyväksyntää.