Jalo

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry

Paperin- ja pahvinjalostajat Jalo ja Paperiliitto sekä Ammattiliitto Pro ovat hyväksyneet palkkaratkaisut vuodelle 2023

Paperin- ja pahvinjalostajat Jalo ry:n, Paperiliitto ry:n sekä Ammattiliitto Pro ry:n hallitukset ovat hyväksyneet työehtosopimuksien palkkaratkaisut vuodelle 2023.

Työntekijöitä koskeva palkkaratkaisu

Työntekijöitä koskevan ratkaisun mukaan palkat nousevat 1.5.2023 alkaen 59 sentin yleiskorotuksella ja 47 sentin ohjetuntipalkkojen korotuksella. Yleiskorotus on 3,5 prosenttia alan keskipalkasta. Ohjetuntipalkkojen korotus 3,5 prosenttia on laskettu ammattitason 6 tuntipalkasta.

 

Palvelusvuosi-, ilta-, yö- ja olosuhdelisiä, sekä luottamusmies ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotettiin 3,5 prosenttia.

 

Kertakorvaus 370 euroa voidaan maksaa yhdessä erässä 1.4.2023 tai kahdessa erässä 1.4.2023 ja 1.8.2023.

 

Pahvin- ja paperinjalostusalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen palkkaratkaisu vuodelle 2023 on nähtävillä tästä linkistä>>.

 

Toimihenkilöitä koskeva palkkaratkaisu

Toimihenkilöitä koskevan ratkaisun mukaan toimihenkilön henkilökohtaista kuukausipalkkaa luontoisetuineen, mutta ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,5 prosentin yleiskorotuksella.

 

Kertakorvaus 510 euroa voidaan maksaa yhdessä erässä 1.4.2023 tai lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Korvaus voidaan maksaa myös kahdessa erässä 1.4.2023 ja 1.8.2023 tai niitä lähinnä seuraavien palkanmaksujen yhteydessä.

 

Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen palkkaratkaisu vuodelle 2023 on nähtävillä tästä linkistä>>.