Jalo

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry

Ns. vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lait voimaan 1.6.2018

Tasavallan Presidentti vahvisti 18.5.2018 ns. vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lait (Hallituksen esitys 188/2017). Muutokset tulivat voimaan 1.6.2018.

Lainsäädäntö koskee nollatuntisopimuksia ja muita sopimuksia, joissa työaika on sovittu kiinteän työtuntimäärän sijasta liukuvana (esim. 0-40 tuntia/viikossa tai 10-30 tuntia/viikossa). Sääntely koskee myös työntekijöitä, jotka kutsutaan työhön tarvittaessa. Tällaisia sopimuksia kutsutaan vaihtelevan työajan sopimuksiksi.