Jalo

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry

Koronaepidemiasta johtuvat väliaikaiset muutokset pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksiin

Koronaepidemiasta johtuen Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry:n on sopinut sekä Paperiliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n kanssa pöytäkirjat koskien väliaikaisista muutoksista pahvin- ja paperinjalostusalan työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevien työehtosopimusten mukaisten lomautusilmoitusaikojen lyhentämisestä viiteen (5) päivään sekä yhteistoimintalain piirissä olevien yritysten osalta neuvotteluajan lyhentämisestä viiteen (5) päivään.


Pöytäkirjoissa sovitut väliaikaiset muutokset ovat voimassa niin kauan kuin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi
säädettävät maan hallituksen 20.3.2020 päättämät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa.

Liittojen välillä sovitut väliaikaiset muutokset pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksiin raukeavat, ellei eduskunta hyväksy työmarkkinakeskusjärjestöjen esityksen mukaisia tai sitä vastaavia muutoksia työttömyysturvalainsäädäntöön 15.4.2020 mennessä