Jalo

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry

EU:n TIETOSUOJA-ASETUS VOIMAAN 25.5.2018

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettava 25.5.2018 alkaen. Uuden sääntelyn myötä yritysten on käsiteltävä entistä huolellisemmin esimerkiksi asiakkaista ja työntekijöistä kerättyjä henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelystä on myös informoitava nykyistä selkeämmin, koska tietosuoja-asetus korostaa henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyden tärkeyttä.

Uusi sääntely edellyttää, että henkilötietoja käsittelevä yritys pystyy osoittamaan noudattavansa tietosuoja-asetuksen sääntelyä. Siksi on tärkeätä muun muassa varmistaa, että henkilötietojen käsittelyä koskeva dokumentointi ja sisäinen ohjeistus ovat kunnossa.

Asetuksen edellyttämät kansalliset lainsäädäntömuutokset ja yksityiskohdat ovat edelleen auki.  

EK:ssa laaditussa tietopaketissa kuvataan tiiviisti tietosuoja-asetuksen yritysten kannalta keskeistä sisältöä ja listataan, kuinka asetuksen vaatimuksiin voi valmistautua.

Yritysten on tärkeätä varautua asetuksen vaatimuksiin jo nyt. Työ on hyödyllistä aloittaa henkilötietojen käsittelyn nykytilan kartoituksesta.

EK:n tietopaketti löytyy EK:n kotisivulta: ek.fi ->EK vaikuttaa ->Yrityslainsäädäntö->Tietosuojalainsäädäntö->Tietopaketti yrityksille.

EK:n tietopakettia päivitetään, kun kansallisten lainsäädäntömuutosten sisältö tarkentuu ja tietosuoja-asetuksesta muotoutuu soveltamiskäytäntöä.