Jalo

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry

 • 27.03.2020
  Koronaepidemiasta johtuvat väliaikaiset muutokset pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksiin

  Koronaepidemiasta johtuen Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry:n on sopinut sekä Paperiliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n kanssa pöytäkirjat koskien väliaikaisista muutoksista pahvin- ja paperinjalostusalan työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevien työehtosopimusten mukaisten lomautusilmoitusaikojen lyhentämisestä viiteen (5) päivään sekä yhteistoimintalain piirissä olevien yritysten osalta neuvotteluajan lyhentämisestä viiteen (5) päivään.


  Pöytäkirjoissa sovitut väliaikaiset muutokset ovat voimassa niin kauan kuin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi
  säädettävät maan hallituksen 20.3.2020 päättämät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa.

  Liittojen välillä sovitut väliaikaiset muutokset pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksiin raukeavat, ellei eduskunta hyväksy työmarkkinakeskusjärjestöjen esityksen mukaisia tai sitä vastaavia muutoksia työttömyysturvalainsäädäntöön 15.4.2020 mennessä

  Lue lisää
 • 11.03.2020
  Työehtosopimuksen uudistamista koskeva neuvottelutulos Jalo ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n välille 10.3.2020

  Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry ja Ammattiliitto Pro ry saavuttivat 10.3.2020 neuvottelutuloksen pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen uudistamisesta sopimuskaudelle 10.3.2020 - 28.2.2022.


  Neuvottelutuloksen palkkaratkaisu on ns. vientialojen linjan mukainen. Kilpailukykysopimuksen mukaiset ns. Kiky- tunnit poistuvat työehtosopimuksesta, mutta tilalle sovittiin sekä kustannustasoa alentavia että koulutus- ja työaikajärjestelyihin liittyviä muutoksia. Lisäksi laajennettiin paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

  Neuvottelutuloksen voimaantulo edellyttää liittojen hallintojen käsittelyä ja hyväksyntää.

  Lue lisää
 • 27.02.2020
  Työehtosopimuksen uudistamista koskeva neuvottelutulos Jalo ry:n ja Paperiliiton välille 27.2.2020

  Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry ja Paperiliitto ry saavuttivat 27.2.2020 neuvottelutuloksen pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksen uudistamisesta sopimuskaudelle 27.2.2020 - 28.2.2022.

  Lue lisää

Vuoden 2020 jäsenmaksun määräytymisperusteet ovat jäsenyrityksen vuoden 2019 palkkasumma ja vuoden 2019 liikevaihto seuraavien porrastusten ja määräytymisprosenttien mukaan:

Palkkasumma 2019

Palkkasumma €   Jäsenmaksuprosentti
              1 -    500 000 (palkkasumman tältä osin) 0,250 €
   500 001 - 1 500 000 (palkkasumman tältä osin) 0,230 %
1 500 001 - 2 500 000 (palkkasumman tältä osin) 0,210 %
2 500 001 -                  (palkkasumman tältä osin) 0,190 %

Liikevaihto 2019

Liikevaihto € Jäsenmaksuprosentti
                1 -   1 000 000  (liikevaihdon tältä osin) 0,050 %
  1 000 001 -   5 000 000  (liikevaihdon tältä osin) 0,045 %
  5 000 001 - 10 000 000  (liikevaihdon tältä osin) 0,040 %
10 000 001 -                     (liikevaihdon tältä osin) 0,035 % 

Uusien jäsenyritysten jäsenmaksu

Vuoden 2020 aikana liittyville uusille jäsenille annetaan 50 % jäsenmaksualennus 12 ensimmäisen jäsenyyskuukauden ajalta.

EK:n jäsenmaksu

EK:n jäsenmaksu peritään erikseen EK:n jäsenmaksuperusteiden mukaan.