Jalo

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry

Vuosilomalain kokonaisuudistuksen valmistelusta luovutaan

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28.6.2016 työryhmän selvittämään ja valmistelemaan esityksen, jolla vuosilomalain säännökset päivitetään 2020 -luvun tarpeisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti 4.4.2018, että vuosilomalain kokonaisuudistuksen valmistelusta luovutaan. Kokonaisuudistuksen sijasta lakiin valmistellaan ne välttämättömät muutokset, joilla vuosilomalaki saadaan vastaamaan EU -tuomioistuimen ratkaisujen linjauksia vuosilomalailla implementoitujen direktiivien soveltamisesta.