Jalo ry:n työmarkkinatoiminta

Jalo ry valvoo jäsenyritystensä työmarkkinapoliittisia etuja suhteessa palkansaajajärjestöihin. Jalo ry neuvottelee alansa yleissitovat työntekijä- ja toimihenkilötyöehtosopimukset.

Pahvin- ja paperinjalostusalan työntekijöiden työehtosopimus solmitaan Paperiliitto ry:n kanssa. Tällä hetkellä on voimassa työehtosopimus, jonka sopimuskausi on 1.3.2014 - 31.1.2017.

Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöiden työehtosopimus solmitaan Ammattiliitto Pro:n kanssa. Tällä hetkellä on voimassa työehtosopimus, jonka sopimuskausi on 1.5.2015 - 31.1.2017.

Paperiteollisuuden työehtosopimuksen (ns. raskaan paperin sopimus) solmivat Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry, sopimus n:o 47 on voimassa 1.5.2014 - 30.9.2016.

Lisää liiton tarjoamista palveluista voit lukea täältä.

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
Eteläranta 10 7. Krs
00130 Helsinki
PL 325
www.jaloliitto.fi