Vuoden 2019 jäsenmaksun määräytymisperusteet ovat jäsenyrityksen vuoden 2018 palkkasumma ja vuoden 2018 liikevaihto seuraavien porrastusten ja määräytymisprosenttien mukaan:

Palkkasumma 2018

Palkkasumma €   Jäsenmaksuprosentti
              1 -    500 000 (palkkasumman tältä osin) 0,250 €
   500 001 - 1 500 000 (palkkasumman tältä osin) 0,230 %
1 500 001 - 2 500 000 (palkkasumman tältä osin) 0,210 %
2 500 001 -                  (palkkasumman tältä osin) 0,190 %

Liikevaihto 2018

Liikevaihto € Jäsenmaksuprosentti
                1 -   1 000 000  (liikevaihdon tältä osin) 0,050 %
  1 000 001 -   5 000 000  (liikevaihdon tältä osin) 0,045 %
  5 000 001 - 10 000 000  (liikevaihdon tältä osin) 0,040 %
10 000 001 -                     (liikevaihdon tältä osin) 0,035 % 

Uusien jäsenyritysten jäsenmaksu

Vuoden 2019 aikana liittyville uusille jäsenille annetaan 50 % jäsenmaksualennus 12 ensimmäisen jäsenyyskuukauden ajalta.

EK:n jäsenmaksu

EK:n jäsenmaksu peritään erikseen EK:n jäsenmaksuperusteiden mukaan.

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
Eteläranta 10 7. Krs
00130 Helsinki
PL 325
www.jaloliitto.fi