Jalo:n jäsenenä yritys pääsee hyötymään liiton palveluista

Jalo:n jäsenyritykset hyötyvät liiton palveluista ja pääsevät vaikuttamaan alan työehtosopimusten sisältöön.

Jalo ry:n tehtäväkenttä on laaja, jäsenyritykset saavat asiantuntevaa ja yksilöllistä edunvalvontaan ja työmarkkinoihin liittyvää palvelua ja konsultointia.

Jalo:n vahvuus on panostaminen yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittisen edunvalvontaan. Yhdistyksellä on oma asiamies, jolla on valmiudet reagoida nopeasti yllättäviinkin kysymyksiin ja tilanteisiin. Yhdistyksellä on hyvät neuvotteluyhteydet palkansaajajärjestöihin ja toimivat yhteydet muihin sidosryhmiin.

Jalo ry:n jäseneksi voivat liittyä Suomessa pahvin-, paperin tai muun vastaavan aineen tehdasmaista jalostusta harjoittava yritys, oikeuskelpoinen yhteisö.

Liittymällä Jalo:n jäseneksi yritys on Yleisen Teollisuusliiton jäsen ja sitä kautta myös EK:n jäsen.

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
Eteläranta 10 7. Krs
00130 Helsinki
PL 325
www.jaloliitto.fi