Ns. vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lait voimaan 1.6.2018

5.6.2018

Tasavallan Presidentti vahvisti 18.5.2018 ns. vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lait (Hallituksen esitys 188/2017). Muutokset tulivat voimaan 1.6.2018. Lainsäädäntö koskee nollatuntisopimuksia ja muita sopimuksia, joissa työaika on... Lue lisää »

Yhteistoimintalain toimivuutta selvitetään

7.5.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.5.2018  johtaja Katarina Murron ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen selvittämään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuutta. Selvityksessä tulee erityisesti ottaa kanta seuraaviin... Lue lisää »

Työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttaminen - oppisopimuksen tekeminen mahdollista työnantajalle laissa säädetyn lisätyön tarjoamisvelvollisuuden ja takaisinottovelvollisuuden estämättä

24.4.2018

Työnantaja voi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen eli  palkata oppisopimusopiskelijan siitä huolimatta, että samaa työtä olisi normaalitapauksessa tarjottava... Lue lisää »

Vuosilomalain kokonaisuudistuksen valmistelusta luovutaan

12.4.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28.6.2016 työryhmän selvittämään ja valmistelemaan esityksen, jolla vuosilomalain säännökset päivitetään 2020 -luvun tarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti 4.4.2018, että vuosilomalain... Lue lisää »

EU:n TIETOSUOJA-ASETUS VOIMAAN 25.5.2018

30.1.2018

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettava 25.5.2018 alkaen. Uuden sääntelyn myötä yritysten on käsiteltävä entistä huolellisemmin esimerkiksi asiakkaista ja työntekijöistä kerättyjä henkilötietoja. Henkilötietojen... Lue lisää »

Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry
Eteläranta 10 7. Krs
00130 Helsinki
PL 325
www.jaloliitto.fi